Toppbild för Start

Välkommen till
SD Tingsryd

Det här vill vi

Decennier av socialliberal politik har lett till ett splittrat Sverige där gängen har tillåtits växa, utanförskapet slagit rot och levnadspriserna för människor kraftigt har ökat.

Det är därför uppenbart att de som själva skapat det här samhället inte heller besitter kompetensen att lösa problemen. Sverigedemokraterna är det partiet som varnat för samhällsutvecklingen och sett den komma.

Sverigedemokraternas vision är att skapa ett sammanhållet Sverige där människor kan känna trygghet, gemenskap och få en bra levnadsstandard. Där de långa vårdköerna är ett minne blott och den som arbetat hela sitt liv också kan åtnjuta en god pension.

 juni klubbades kommunens budget

Där valde styret att rösta på vår budget mot S vilket gjorde att vår budget ställdes mot styret. S+V valde då att svika våra äldre samt skolbarn genom att följa praxis och lägga ner sina röster.

Vård och omsorgsnämnden behöver 7,6 milj i personaltäthet. Vi budgeterade 7,6 S budgeterade 7 milj för alla åren. Styret budgeterade 3,2,1 och 0 milj. Det betyder med styrets budget 4,6 milj mindre till personaltäthet första åren. Vart tror ni besparingarna kommer göras? Just det inom personalen. Som vi sa i fullmäktige: ” Vi vill gärna effektivisera men då måste man ha en plan som man vet kommer fungera. På detta sätt så drar man in pengar och jag är rädd att vi kommer stå med skägget i brevlådan och fundera på en lösning när vi står utan personal, dessutom blir vi fler äldre i vår kommun”.

Att det största partiet släpper igenom en budget är inte ansvarsfullt mot våra äldre. S och V satt i detta läget på makten om hur vår kommuns budget ska se ut. Dom valde att lägga ner sina röster!

Jag är nu rädd att detta kommer påverka både omsorgstagare och personal eftersom man inte har en plan. Enligt styret i SMP 21/6 -23 så skriver man ” I första hand handlar det om förändringar inom verksamhetens rutiner snarare än att det ska påverka personalen direkt”…. Nja just denna ”potten” pengar heter personaltäthet!

Jag vill också påpeka att styret sitter på 15 mandat av 41. Det är en bit från majoritet.

Inom skolan har styret inte budgeterat en enda krona till extra resurser inom grundskolan. Men full budget till gymnasieskolan. Vi i SD vill göra tvärt om. Vi vill satsa på grundskolan och se till att alla elever får den utbildning dom har rätt till. Extra resurser i tidig ålder för de som har svårt för något eller kommer efter. Det skulle förhoppningsvis ge fler godkända elever i åk 9.

M gick till val 2022 om skattesänkningar. Inget fel i det och jag önskar vi hade kunnat sänka skatten men… Styrets budget hade en skattesänkning på 10 öre 2027. Det är efter valet 2026. Min fråga är då om det är värt 10 öre för våra äldre och grundskoleelever? En halv förskola i Väckelsång har styret också budgeterat -27 och den andra halvan tänker dom nog blir -28. Ändå gick C till val på att vi ska bli 15 000 invånare i kommunen. Då är det nog viktigt att ha en bra förskola också. Men där valde styret att lägga full budget på ett nytt torg i Tingsryd istället.

Våra prioriteringar är tydliga, vård och omsorg och våra skolbarn! Torget i Tingsryd får enligt oss vänt tills pengar finns. Vi anser att det är viktigare att få en förskola uppbyggd i Väckelsång.

Oavsett så är det S och V som i detta fallet inte tog sitt ansvar. Dom lät en budget gå igenom som gör besparingar inom dessa områden och det är enligt oss inte ansvarsfullt.

Budgetdebatten finns att se på kommunens hemsida under webb-TV.

Artikeln i SMP

http://”https://www.smp.se/tingsryd/sd-socialdemokraterna-borde-ha-rostat-fram-var-budget/?fbclid=IwAR1wUTPRlc_-0l0xO9kKChkcQWglPNHnWy0h00171zmQXZTfGY2VD6TS3Qw”>SMP

Ann-Louise Viking/gruppledare SD Tingsryd.

Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss.

 

Seriös migrationspolitik
Seriös migrationspolitik

Skydd mot organiserad brottslighet, människohandel och terrorism.

En riktig välfärd
En riktig välfärd

Välfärden behöver fungera i hela landet oavsett plånbokens storlek.

Trygghet på riktigt
Trygghet på riktigt

Skärp straffen för de som förstör vårt samhälle och skydda laglydiga medborgare.

Billigare bränsle
Billigare bränsle

Hela landet ska kunna leva. Därför måste priset på bränsle befinna sig på en rimlig prisnivå.

Aktuellt

Det här är
Sverigedemokraterna